Proizvodnja

PROIZVODNI PROCES U FABRICI DRVENIH PELETA SASTOJI SE OD SLEDEĆIH TEHNOLOŠKIH CELINA :

Prijem, sortiranje i mehaničko čišćenje sirovine – sveži drveni trupci na skladište sirovine

Usitnjavanje drvenih trupaca u sečku – čips i odlaganje na skladište svežeg drvenog čipsa

Proizvodnja vruće vode za potrebe sušare u ložištu i kotlu, energent biomasa

Sušenje svežeg čipsa u trakastoj sušari, u struji čistog toplog vazduha

Usitnjavanje suvog čipsa na mlinu čekićaru

Proizvodnja peleta na presi za pelet

Pakovanje ohlađenih i od prašine očišćenih peleta u vreće 15/1 i BigBag vreće 1000/1

PREDUSLOV ZA KVALITETAN, ČIST, KALORIČAN I EKOLOŠKI PELET :
TRAKASTA DVOPROLAZNA SUŠARA ZA SVEŽ DRVENI ČIPS
KLJUČNA PREDNOST U ODNOSU NA SVE DRUGE PROIZVOĐAČE PELETA I JEDINA TE VRSTE U SRBIJI

Sušenje svežeg čipsa na perforiranom trakastom transporteru u dva prolaza na temperaturama od svega 100 – 1200C

Topao vazduh za sušenje dobija se uvođenjem svežeg čistog spoljnog vazduha preko izmenjivača toplote i distribucijom po celoj zapremini sušare

Automatskom kontrolom brzine trakastog transportera i kontrolom temperature toplog vazduha za sušenje dobija se optimalni sadržaj vlage u osušenom čipsu

Kvalitetan rad sušare i na ekstremno niskim temperaturama spoljne sredine od -20 0C

Osušeni čips ujednačene vlažnosti i bez primesa – gareži od dimnih gasova kao u sušarama sa direktnim sušenjem